Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

TS 13805 Standartı

TS 13805 standartı, karayolu motorlu taşıtlar için taşıt/ekspertiz test merkezlerinin; yapısal özellikleri, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri, teknik donanım ve güvenlik ile ilgili kuralları kapsar. Bu standart, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 14. maddesinde tarif edilmiştir.

TS 13805 standartı kapsamındaki bir oto ekspertiz merkezi, aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Yapısal özellikler: Oto ekspertiz merkezinin, araç testleri için yeterli büyüklükte, uygun havalandırmaya ve aydınlatmaya sahip olması gerekir. Ayrıca, aracın altına girmek için yeterli yüksekliğe ve genişliğe sahip bir lift veya asansör bulunmalıdır.
 • İşletmecilik: Oto ekspertiz merkezinin, iş planı, organizasyon şeması, personel görev tanımları ve kalite yönetim sistemi gibi işletmecilik ile ilgili gereklilikleri yerine getirmesi gerekir.
 • Çalışan özellikleri: Oto ekspertiz merkezinin, araç testleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip personel istihdam etmesi gerekir.
 • Teknik donanım: Oto ekspertiz merkezinin, araç testleri için gerekli ekipmanlara sahip olması gerekir. Bu ekipmanlar arasında, motor, fren, süspansiyon, elektrik ve elektronik sistemler için test cihazları, boya ölçer, kaporta ölçüm cihazı ve benzeri cihazlar bulunur.
 • Güvenlik: Oto ekspertiz merkezinin, araç testleri sırasında oluşabilecek kaza ve yaralanmaları önlemek için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekir. Bu önlemler arasında, iş güvenliği tedbirleri, acil durum planı ve ilk yardım malzemeleri bulunur.

TS 13805 standartı kapsamında belgelendirilmiş bir oto ekspertiz merkezi, müşterilere daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunar. Bu standart, oto ekspertiz sektörünün gelişmesine ve tüketicilerin korunmasına katkıda bulunur.

TS 13805 standartı kapsamında belgelendirme başvurusu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılır. Belgelendirme başvurusu için, aşağıdaki belgeler ve bilgiler TSE'ye sunulmalıdır:

 • Oto ekspertiz merkezinin kuruluş belgesi
 • Oto ekspertiz merkezinin iş planı
 • Oto ekspertiz merkezinin organizasyon şeması
 • Oto ekspertiz merkezinin personel görev tanımları
 • Oto ekspertiz merkezinin kalite yönetim sistemi dokümanları
 • Oto ekspertiz merkezinin teknik donanım listesi
 • Oto ekspertiz merkezinin güvenlik önlemleri

TSE, yapılan inceleme sonucunda oto ekspertiz merkezinin TS 13805 standartı gereksinimlerini karşıladığını tespit ederse, oto ekspertiz merkezine bir yıl süreli bir belge verir. Belgelendirme işlemi, her yıl tekrarlanır.

TS 13805 standartı, oto ekspertiz sektörünün gelişmesine ve tüketicilerin korunmasına katkıda bulunan önemli bir standarttır. Bu standart kapsamında belgelendirilmiş bir oto ekspertiz merkezi, müşterilere daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunar