Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

HYB Oto Servis

EGSOZ EMİSYONU

Egsoz emisyonu, motorlu taşıtlarda kullanılan yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan ve havaya yayılan kimyasalların yarattığı hava kirliliğini tanımlayan kavramdır. Bu kimyasallar arasında karbon monoksit, hidrokarbonlar, azot oksitler ve partikül madde bulunur.

Karbon monoksit, insan vücudunda oksijenin taşınmasını engelleyen ve boğulmalara yol açabilen bir gazdır. Hidrokarbonlar, ozon oluşumuna katkıda bulunan ve astım gibi solunum problemlerine neden olabilen gazlardır. Azot oksitler, asit yağmurlarına ve hava kirliliğine neden olan gazlardır. Partikül madde, solunması halinde akciğer hasarına ve kansere neden olabilen katı ve sıvı parçacıklardır.

Egzoz emisyonu, motorlu taşıtların trafikte havaya yaydıkları gaz miktarını belirli sınırlar içerisinde tutmak için yapılan egzoz emisyon ölçümü ile kontrol edilir. Türkiye'de egzoz emisyon ölçümü, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır.

Egzoz emisyonu, hava kirliliğinin önemli bir kaynağıdır. Hava kirliliği, solunum problemleri, kanser, kalp hastalığı ve erken ölüm gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Ayrıca, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara da yol açabilir.

Egzoz emisyonunu azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında, daha verimli motorların geliştirilmesi, alternatif yakıtların kullanımının teşvik edilmesi ve egzoz emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapılması yer alır.

Egzoz emisyonu, hava kirliliğinin önemli bir kaynağıdır. Bu sorunun azaltılması için, bireysel ve kurumsal olarak çeşitli önlemler alınabilir.


Araç muayenesi nedir ve sıfır araçlarda nasıl muayene yapılır


Araç muayenesi, motorlu taşıtların trafik güvenliği ve çevreye uygunluğunun kontrol edilmesi için yapılan bir işlemdir. Türkiye'de araç muayenesi, TÜVTÜRK tarafından yapılır.

Araç muayenesi, aşağıdakileri kapsar:

 • Dış görünüş kontrolü

 • Fren testi

 • Direksiyon ve süspansiyon kontrolü

 • Aydınlatma ve sinyal sistemi kontrolü

 • Egzoz emisyon ölçümü

 • Emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kontrolü

 • Araç kayıt belgeleri kontrolü

Sıfır araçlar, ilk üç yıl boyunca muayeneye girmez. Bu sürenin sonunda, ilk muayeneye girerler. İlk muayeneden sonra ise her iki yılda bir muayeneye girmeleri gerekir.

Sıfır araçlarda yapılan muayene, yukarıdaki hususları kapsar. Ancak, sıfır araçlarda egzoz emisyon ölçümü yapılmaz. Bu, sıfır araçlarda kullanılan motorların, çevreye zararlı emisyonları azaltan teknolojilere sahip olmasından kaynaklanır.

Sıfır araçlarda muayene, aracın ruhsatında yazan muayene geçerlilik süresinin sonuna 60 gün kala yapılır. Muayene yaptırmak için, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alınması gerekir.

Muayene esnasında, aracın ruhsatı, trafik sigortası ve muayene ücreti kontrol edilir. Araç, muayene istasyonundaki teknisyenler tarafından kontrol edilir. Muayene sonucunda, araçta herhangi bir eksiklik veya arıza tespit edilmezse, araç muayeneden geçer. Muayeneden geçen araçlara, muayene geçerlilik süresi yazılı bir belge verilir.

Muayene sonucunda, araçta eksiklik veya arıza tespit edilirse, araç sahibine 1 ay süre verilir. Bu süre içerisinde, eksiklik veya arıza giderilir ve araç tekrar muayeneye götürülür. İkinci muayenede de araçta eksiklik veya arıza tespit edilirse, araç sahibine 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde, araç sahibi araçta gerekli işlemleri yaptırmalı ve aracın tekrar muayeneye götürmelidir.

Araç muayenesini yaptırmayan araç sahiplerine, para cezası verilir. Bu ceza, her geçen gün için artar.

Aracın Garantisini Bozan durumlar


Araç garantisi, üretici firmanın, aracın üretim hatalarından kaynaklanan arızaları giderme ve onarma sorumluluğunu üstlendiği bir sözleşmedir. Garanti süresi, üretici firmaya ve aracın modeline göre değişebilir.

Araç garantisini bozan durumlar, üretici firmalar tarafından belirlenen şartlara göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, araç garantisini bozan durumlar şunlardır:

 • Araç, üretici firmanın belirlediği şartlara uygun olarak kullanılmamışsa.

 • Araç, üretici firmanın belirlediği bakım ve onarım işlemlerine tabi tutulmamışsa.

 • Araç, yetkili olmayan servislerde bakım ve onarım görmüşse.

 • Araç, kaza veya doğal afet gibi dış etkenlerden zarar görmüşse.

 • Araç, sahibi tarafından veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmışsa.

Araç garantisini bozan durumlardan bazıları şunlardır:

 • Araç, üretici firmanın belirlediği kullanım koşullarına uygun olarak kullanılmamışsa. Örneğin, araç, üretici firmanın belirlediği maksimum yük kapasitesinin üzerinde yüklenmişse, garanti kapsamı dışında kalabilir.

 • Araç, üretici firmanın belirlediği bakım ve onarım işlemlerine tabi tutulmamışsa. Örneğin, araç, üretici firmanın belirlediği periyotlarda bakıma götürülmemişse, garanti kapsamı dışında kalabilir.

 • Araç, yetkili olmayan servislerde bakım ve onarım görmüşse. Örneğin, araç, üretici firmanın yetkilendirdiği servislerde bakım ve onarım görmüyorsa, garanti kapsamı dışında kalabilir.

 • Araç, kaza veya doğal afet gibi dış etkenlerden zarar görmüşse. Örneğin, araç, bir kazada hasar görmüşse, garanti kapsamı dışında kalabilir.

 • Araç, sahibi tarafından veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmışsa. Örneğin, araç, sahibi tarafından veya üçüncü kişiler tarafından kasıtlı olarak hasara uğratılmışsa, garanti kapsamı dışında kalabilir.

Araç garantisinin bozulup bozulmadığını belirlemek için, üretici firmanın garanti şartlarına bakmak gerekir. Bu şartlar, aracın kullanım kılavuzunda veya üretici firmanın web sitesinde bulunabilir.

Araç meslek yeterlilik belgesi

Araç meslek yeterlilik belgesi, motorlu taşıtların bakım, onarım ve montajını yapan meslek elemanlarının sahip olması gereken bir belgedir. Bu belge, meslek elemanlarının bilgi ve becerilerini ölçmek ve trafik güvenliğini sağlamak için gereklidir.

Araç meslek yeterlilik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarla verilir. Bu sınavlar, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Teorik sınavda, meslek elemanlarının motorlu taşıtlar hakkındaki bilgi ve becerileri ölçülür. Uygulamalı sınavda ise meslek elemanlarının motorlu taşıtları bakım, onarım ve montaj etme becerilerini sergilemeleri istenir.

Araç meslek yeterlilik belgesi almak için, meslek lisesinden mezun olmak veya mesleki eğitim kurslarını tamamlamak gerekir. Ayrıca, mesleki yeterlilik sınavlarına girmek için, belirli bir yaş ve öğrenim şartı da aranır.

Araç meslek yeterlilik belgesi, motorlu taşıtların bakım, onarım ve montajında çalışan meslek elemanlarının iş bulma şansını artırmaktadır. Ayrıca, bu belge, meslek elemanlarının mesleki gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

Araç meslek yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, 5 yıldır. 5 yıllık sürenin sonunda, meslek elemanlarının belgelerini yenilemeleri gerekir.

Araç meslek yeterlilik belgesine sahip olan meslek elemanları, aşağıdaki iş ve işlemlerde bulunabilirler:

 • Motorlu taşıtların bakım, onarım ve montajını yapmak

 • Motorlu taşıtların arızalarını tespit etmek ve gidermek

 • Motorlu taşıtların teknik özelliklerini belirlemek

 • Motorlu taşıtların güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etmek

 • Motorlu taşıtların çevreye uygunluğunu sağlamak

Araç meslek yeterlilik belgesi, motorlu taşıtların bakım, onarım ve montajında çalışan meslek elemanlarının sahip olması gereken önemli bir belgedir.

2. El araçlarda yetki belgesi

2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelere verilen bir belgedir. Bu belge, işletmelerin ikinci el araç ticareti konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olduklarını gösterir.

Yetki belgesi almak için, işletmelerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • İşletme sahibi veya işletmede görev alacak personelin, mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 • İşletme, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti için gerekli donanıma ve altyapıya sahip olmalıdır.

 • İşletme, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Yetki belgesi başvuruları, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden yapılır. Başvurular, işletme sahibi veya işletmede görev alacak yetkili kişi tarafından yapılır.

Başvuru formunda, işletmenin ve işletmede görev alacak personelin bilgileri, işletmenin donanımı ve altyapısı ile işletmenin bilgi ve deneyimi hakkında bilgiler yer alır.

Yetki belgesi başvuruları, Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen işletmelere, yetki belgesi verilir.

Yetki belgesinin geçerlilik süresi, beş yıldır. Beş yıllık sürenin sonunda, işletmelerin yetki belgelerini yenilemeleri gerekir.

Yetki belgesi olmayan işletmeler, ikinci el araç ticareti yapamaz. Yetki belgesi olmayan işletmeler tarafından yapılan ikinci el araç ticareti, idari yaptırımla cezalandırılır.

 1. el araç satıcılarında yetki belgesinin alınmasının amacı, aşağıdakileri sağlamaktır:

 • İkinci el araç ticaretinin şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak

 • İkinci el araç ticaretinde tüketiciyi korumak

 • İkinci el araç pazarının gelişmesini sağlamak

Yetki belgesinin alınması, ikinci el araç ticaretinde önemli bir adımdır. Bu belge, tüketicilerin ikinci el araç satın alırken daha güvende hissetmelerini sağlar.

Otomobilde Garanti Belgesi

Otomobillerde garanti, üretici firmanın, aracın üretim hatalarından kaynaklanan arızaları giderme ve onarma sorumluluğunu üstlendiği bir sözleşmedir. Garanti süresi, üretici firmaya ve aracın modeline göre değişebilir.

Otomobil garantisi, aşağıdaki hususları kapsar:

 • Motor ve aktarma organları

 • Elektrik sistemi

 • Süspansiyon sistemi

 • Fren sistemi

 • Direksiyon sistemi

 • Aksamlar

 • Dış ve iç donanım

 • Boya

Garanti kapsamına giren arızalar, üretici firmanın garanti şartlarına göre belirlenir. Genel olarak, garanti kapsamına giren arızalar şunlardır:

 • Üretim hatası nedeniyle oluşan arızalar

 • Malzeme kalitesinden kaynaklanan arızalar

 • Montaj hatası nedeniyle oluşan arızalar

Garanti kapsamına girmeyen arızalar, üretici firmanın garanti şartlarına göre belirlenir. Genel olarak, garanti kapsamına girmeyen arızalar şunlardır:

 • Kullanım hatasından kaynaklanan arızalar

 • Doğal afetlerden kaynaklanan arızalar

 • Kazalardan kaynaklanan arızalar

 • Yetkisiz kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlardan kaynaklanan arızalar

Otomobil garantisi, tüketicinin aracını güvenle kullanmasını sağlamaya yönelik bir sözleşmedir. Garanti kapsamında olan bir arıza durumunda, tüketici herhangi bir ücret ödemeden aracını yetkili serviste tamir ettirebilir.

Türkiye'de otomobil garanti süresi, üretici firmaya ve aracın modeline göre değişebilir. Genel olarak, binek otomobiller için garanti süresi 2 yıl veya 60.000 km, hafif ticari araçlar için garanti süresi 2 yıl veya 100.000 km, motosikletler için garanti süresi 2 yıl veya 30.000 km'dir.

Otomobil garantisi, aracı satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Garanti süresi ve kapsamı, aracı satın almadan önce mutlaka üretici firmanın web sitesinde veya yetkili satıcılardan öğrenilmelidir.